Rashistoria

Rasen är den minsta dvärgspanieln och det finns två olika rasvarianter - Phaléne & Papillon. Det officiella namnet för rasen är Epagneul Nain Continental med tilläget Phaléne eller Papillon beroende på öronställning. Phaléne är av franskt/flamländskt ursprung medan rasvarianten Papillon är av Belgiskt ursprung. Phaléne (uttalas Fahlén) vilket betyder nattfjäril är den hängörade varianten av rasen. Denna rasvariant är den äldsta av varianterna och har funnit i många hundra år. Rasvarianten Papillon (uttalas papijong) vilket betyder fjäril har helt rättuppstående öron, och är en betydligt yngre variant av rasen. I Bryssel 1896 uppträde de första exemplaren av rasvarianten med ståndöron. Forskning om rasens ursprung tyder på att den upprättstående rasvariantens (Papillon) uppkomst berodde på en mutation, (och inte p.g.a. inkorsning av spets som vissa hävdar). 1922 ställdes tre Papilloner ut på den Belgiska kennelklubbens utställning i Bryssel vilket väckte inte bara sensation utan även medförde att den ståndörade varianten fick sådan efterfrågan att den snabbt gick förbi den ursprungliga hängörade varianten i popularitet.

Veronese-spanieln

Under 1500-talet framavlades den på 1500- och 1600-talet mycket populära Veronese-spanieln i Italien. Denna lilla hund av spanieltyp med en lite kraftigare skalle var resultatet av korsning mellan Cayenne-hunden och dåvarande dvärg-spaniels. (Cayennehunden var en korthårig dvärghund med kort nos, kraftig skalle, högt ansatta och stora tunga hängande öron).

Rasen var mycket populär och fanns på den tiden över hela Västeuropa, (även i Sverige). Till Sverige fördes Veronese-spanieln in via Polen. Och Veronese-spanieln var på den tiden en mycket populär hund hos de Västeuropeiska hoven.

Veronese-spanieln uppkallades efter konstnären Paolo Veronese som målade denna spanieltyp på en mängd olika målningar under sin verksamma tid. Paolo Veronese levde och verkade mellan 1528 och 1588.

Veronese-spanieln popularitet avtog i slutet av 1600-talet för att ersättas av Tizian-typen, och under 1700-talet dog Veronese-spanieln helt ut .

Tizian-typen - (Vecelli-typen) 

Tizian-typen har sitt ursprung ur en spanieltyp som avlades fram under 1500-talet i Italien, och som exporterades bl.a. till Frankrike. I Flandern och Frankrike hade man i mitten av 1600-talet förädlat fram denna variant, vilket gav den en mer elegantare framtoning och ett mer förfinat drag än dess föregångare.

I dess urspungsländer går denna spanieltyp under namnet "Vecelli-typen" men i resterande delar av Västeuropa går den under namnet "Tizian-typen". De båda namnen härleder båda två till konstnären Tiziano Vecellio som levde och verkade mellan 1485 till 1576. Tiziano Vercellos målning av Clarissa Strozzeli tillsammans med sin dvärgspaniel av Tizian-typ som målades 1542 blev förebilden till den rasstandard som framtogs 1934 för Phaléne och Papillon. Det är således denna typ som ligger till grund för dagens population av de båda rasvarianterna Phaléne och Papillon.

Rasen blev under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet mycket populär och ersatte helt den tidigare så populära Veronese-spanilns popularitet hos de Västeuropeiska hoven.

Första avbildade dvärgspanieln i Sverige 

Den första avbildade dvärgspanieln i Sverige var av Veronese-spaniel typen och ägdes av drottning Katarina Jagellonica, (dotter till Sigismund I av Polen).

Denna oljemålning föreställer prins Sigismund Wasa som 2-åring tillsammans med sin mor Katarina Jagellonicas Veronese-spaniel vid sin högra sida. Målningen är utförd år 1568 av konstnären Johan Baptista van Uther och finns att skåda på Nationalmuseet i Krakow.

Drottning Katarina Jegellonicas mor drottning Bona Sforza av Polen var född i Italen och hon importerade Veronese-spaniels ifrån Italien till Polen. Dessa Veronese-spaniels var extremt dyra i inköp vilket bidrog till att höja dess status och popularitet inom hoven.


 

Hovmålare D.K. Ehrenstrahl 

En annan konstnär som ofta avbildade kungligheter tillsammans med sina dvärgspaniels var hovmålaren David Klöcker Ehrenstrahl som föddes och verkade mellan 1628 till 1698. D. K. Ehrenstrahl var en flitigt anlitad konstnär åt bland annat drottning Hedvig Eleonora som var oerhört förtjust i sina dvärgspaniels, vilka förekommer på ett flertal av just hovmålaren D. K. Ehrenstrahls verk.
  
 

 

 

 

 

 

 

  

Drottning Hedvig Eleonora
med en av sina dvärgspaniels liggandes
i sitt knä, avbildad av D. K. Ehrenstrahl.
                  Grevinna Margareta Juliana Wrangel
med sin dvärgspaniel vid sin vänstra
sida, avbildad av D. K. Ehrenstrahl.