Parning

Vi tycker att det är viktigt att följa Svenska Kennelklubbens och rasklubbens avelsregler. Om man inte gör det kan man bli nekad att registrera sina avkommor. Syftet med regelverket är att hundaveln ska vara sund samt att verka för friskare ras i framtiden. Läs mer om Svenska Kennelklubbens och rasklubbens avelsregler.

Parnigen ska planeras i god tid. Ögonlysning, knäledstest, testikelintyg, vaccinationer och ev utställningsmeriter måste vara klart innan parningen. I god tid bör du kontakta en hanhundsägare och avtala en överenskommelse. En parning kostar mellan 1.000:- och 4.000:- beroende på egenskaper och meriter. Skaffa gärna en back-up hane, bra att ha om något inte går som det ska med första hanen.

Här finns tillgängliga avelshanar.

Själva parningen äger rum på tikens 7 - 14 löpdygn. Detta är individuellt och många gånger får man testa sig fram. En tik som inte är mogen avvisar hanen.

Parningen kan indelas i 3 faser. Först lek och bus 5-10 minuter sen själva parningen som är över på någon minut. Därefter inträffar den sk "hängningen" 10-20 minuter.